Ελιές

Καλαμόν extra Jumbo 161-180

3 & 12,5 Kg

Μαύρες Αμφίσσης Colossal 121-140

3 & 12,5 Kg

Χαλκιδικής

300 gr & 13 Kg