Παραδοσιακά ελληνικά πιτάκια

Τριγωνάκια με τυρί

(9 kg./κιβώτιο)

Τριγωνάκια με σπανάκι

(9 kg./κιβώτιο)

Τριγωνάκια με κρέμα

(9 kg./κιβώτιο)

Λουκανοπιτάκια κιλού με γκούντα

(9 kg./κιβώτιο)